Lundgårds bæk: Naturpleje, naturfaciliteter og formidling

Projektet øger naturværdien og oplevelsen af græssende kreaturer og flora og fauna knyttet til den lysåbne natur til gavn for lokale såvel som besøgende.

Projektet omfatter naturpleje på enge og overdrev langs Lundgård Bæk i Mariagerfjord Kommune ved byen Rostrup.  Gennem opsætning af hegn og klargøring af arealerne ved rydning eller slåning vil projektet samle arealer i rationelle hegn og igangsætte afgræsningen. Op til 53 ha er omfattet.

Der etableres faciliteter med mulighed for ophold i regnvejr, informationsplatform og en bålplads.

Nordeafonden og Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet.

 
   

 

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S