Demonstrationsprojekt ved Ajstrup Bugt

Et strandengsareal ved fjoden i Ajstrup er nu hegnet med formål, at få afgræsset arealet helt ud til fjorden. Den yderste del af hegnet står sågar helt ude i vandet! Med dette hegn har lodsejere i området mulighed for at studere en hegningsløsning på de yderste fugtige arealer. Projektet kan derved bidrage til at flere arealer i Ajstrup Bugt, bliver afgræsset helt ud til fjorden, og derved sikre bedre forurageringsmuligheder for de lysbugede knortegæs. De lysbugede knortegæs er en del af udpegningsgrundlaget for det Natura2000-område, Ajstrup Bugt udgør.

Projektet er udført i samarbejde med Mariagerfjord Kommune.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet

   
   


 

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S