Under Lien

Formålet er at stoppe tilgroningen af habitat og Natura 2000 arealerne i habitatområdet Lien med Underlien.

Den markante kystskrænt Lien er Danmarks højeste indlandsskrænt med højder op mod 70 m. Lien er flere steder gennemskåret af lange dybe erosionskløfter med kilder. Mellem Lienskrænten og havet ligger den flade kystslette Underlien. I området er der høj tæthed af nationalt sjældne plante- og dyrearter. Det gælder blandt andet Thy-gøgeurt, Sump-hullæbe, Purpur-gøgeuret, Rudfinnet Radeløv og Skør Bægerbregne. Af dyr kan fremhæves Hedepletvinge, der findes lige nord for området.

Gennem projektperioden vil der være gårdbesøg, telefonisk opfølgning, hjælp til dannelse af græsningsselskaber og fælles hegn, samt hjælp til at finde dyr til afgræsning. Målet er at få ryddet, afgræsset eller på anden måde plejet de vigtigste naturarealer.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet

 

 

 
   

 

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S