Lån en ko

Forebyggelse og bekæmpelse af invasive arter er omdrejningspunktet for projektet.

Kødkvægsforeningen Himmerland kan med projektet tilbyde dig eller en du kender at låne en ko – eller rettere 3-5 kreaturer i en periode på 1-5 år. Det vil typisk være en tyr og et par køer.

Det betyder, at du kan starte en ny besætning op med langt færre omkostninger. Du får nemlig lov at beholde langt hovedparten af afkommet efter låneperioden og du kan også slagte nogen undervejs, hvis du ikke har lyst til at bygge en besætning op.

Kødkvægsforeningen har strikket tilbuddet sammen i samarbejde med Naturstyrelsen, Agri Nord samt Rebild og Vesthimmerlands Kommuner.

Myndighederne, der har bidraget til finansieringen af projektet, ønsker at fremme bekæmpelse og forebyggelse af invasive arter som bjørneklo, glansbladet hæg, rynket rose og mange flere. Ligeledes ønsker myndighederne at bidrage til øget naturpleje generelt.

”Lån en ko”, som vi kalder tilbuddet kan én være en af de små ting, der kan give mere naturpleje og øge interessen for dyrehold”, siger Ulrik Lund, som også håber, at tilbuddet kan lokke nye medlemmer til.

Ulrik Lund fortæller, at projektet i første omgang kun omfatter omkring 11 dyr. ”På sigt kan ordningen vokse”, beretter Ulrik videre, ”efter lånets ophør skal låneren nemlig levere et ekstra dyr tilbage til Kødkvægsforeningen, typisk et af afkommet, så på den måde er der ingen udgifter for hverken låner eller Kødkvægsforeningen”.

Dyrene prioriteres udlånt, hvor følgende arealtyper indgår helt eller delvist i afgræsningen. Du kan se arealerne på arealinfo.dk

Højest prioritet har arealer beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven eller Natura 2000 områder, hvor der samtidig findes invasive arter.
Fredede områder, hvor invasive arter findes på arealet.
Arealer beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven, Natura 2000 eller fredede områder, hvor der er tale om en forebyggende indsats mod invasive arter.
Samme prioritet gælder øvrige arealer, hvor invasive arter findes og skal bekæmpes.
Generel naturpleje på naturarealer bredt prioriteres sidst

Projektet er finansieret af Naturstyrelsen samt Vesthimmerlands og Rebild Kommue

   
   

 

 

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S