Vårkobjælde ved Holmsø Hede

På Holmsø Hede vokser der i Vårkobjælde. Arten er meget sjælden i Danmark og findes kun få steder i Midt-, Vest- og Nordjylland. På de omkringliggende enge er der en helt anden, men også meget spændende vegetation. Lodsejerne har i samarbejde med Jammerbugt Kommune ryddet og hegnet ca. 14 hektar, således den efterfølgende kreaturafgræsning kan sikre og pleje den følsomme flora.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet
   
    

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S