Hjælp Kirkeuglen

Gennem målrettet koordinering og planlægning i samarbejde med lodsejere, dyreholdere og fugleinteresserede vil Vesthimmerlands Kommune, Rebild Kommune, Aalborg Kommune, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Landboforeningen Agri Nord følge op på forskernes resultater omkring fodring, afværgning, sikring af kirkeuglebiotoper samt lokalisering af ukendte kirkeugler. Udover det omfattende arbejde med fodring, sikring og lokalisering, arbejdes der meget med involvering af lokale ildsjæle, således at lodsejerbevarelsesarbejdet forhåbentlig kan fortsætte fremover.

Følgende har deltaget i finansieringen af projektet: Grønne Partnerskaber, kommune samt DOF, DN og Agri Nord samt Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen
 

 


 

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S