Engfugle i Nørholm Enge

Nørholm Enge rummer mange biologiske værdier. Med udgangspunkt i Aalborg Kommunes indsatsplan for truede engfugle ansøges der om tilskud til realisering af indsatsplanen for Nørholm Enge. Gennem etablering af hegn, generel engfuglepleje, forbedret adgang til naturen og formidling, vil lodsejere, Agri Nord og Aalborg Kommune sikre og forbedre naturtilstanden, samt synliggøre de mange biologiske værdier omkring Nørholm Enge. Projektet bygger på åbenhed, frivillighed og fællesskab, hvilket giver projektet optimale realiseringsmuligheder.

Aage V. Jensen Naturfond samt Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet

 

   

 

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S