Opfølgningsprojekt på naturplaner fra Vesthimmerland

Der er gennemført tiltag fra naturplaner udarbejdet til fem større husdyrbrug i Himmerland. De gennemførte tiltag omfatter rydning af flere gravhøje, hegning mv. så naturpleje ved afgræsning nu kan ske af såvel en strandeng, naturenge og hede, ligesom der er etableret et vandhul. Der er desuden åbnet for offentlighedens adgang til de privatejede naturarealer.

Der er gennemført formidling af effekt og omkostning ved de gennemførte tiltag og der er afholdt et åbent hus arrangement.

De fem husdyrbrug har således forbedret kvaliteten og adgangen til deres bedrifter betydeligt.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen har deltaget i finansieringen af projekterne

   
   

 

 

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S