Nordjysk Naturpleje

Nordjylland rummer mange natur- og kulturhistoriske værdier, hvoraf mange er truet af tilgroning.

Gennem målrettet koordinering og planlægning i samarbejde med lodsejere og dyreholdere, vil Naturpleje- og Hegningsnetværk Nordjylland samle og forberede gode natur- og miljøprojekter på

tværs af kommunegrænserne. Udover hegning og dertil hørende afgræsning, arbejdes der også med rydning, organisering og finansiering.

15. juni Fonden samt Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet.

 

 
   

 

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S