Engfuglefremme

Engfuglene er mange steder i tilbagegang. Det gælder bla. engrylen. På udvalgte arealer, primært ved Limfjorden, gennemføres hegning med afgræsning for øje, ligesom hydrologien ændres ved f.eks. etablering af bekkasinskrab. Der er fokus på at skabe gode forhold for engfuglene, således, at der tilstræbes sammenhængende hegn på primært strandenge. Dobbelthegn og udkigsposter samt andre gunstige forhold for rovdyr søges minimeret i det omfang det er muligt.

Naturstyrelsen, Vesthimmerlands Kommune og Aalborg Kommune har bidraget til finansieringen.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet.

 
   

 

 

 

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S