Stenild Hede – Et naturplejeprojekt

Formålet med projektet er at pleje og iværksætte afgræsning på hedemosearealet, så denne lysåbne naturtype ikke gror til igen. Projektet omfatter ca. 15 ha og er kommet i stand i et samarbejde mellem lodsejerne, fåreavler, Agri Nord, Stenild Foredrags- og Aktivitetsforening og Rebild kommune.

Aage V. Jensen Naturfond, Rebild Kommune samt Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet

 

 

    

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S