Frederik VII's Kanal i Løgstør

Området omkring Frederik VIIs kanal rummer mange natur- og kulturhistoriske værdier, som i dag trues af tilgroning.

Gennem etablering af hegn, forbedret adgang til naturen og formidling vil lodsejere, Limfjordsmuseet, Vesthimmerlands Kommune og Landboforeningen Agri Nord sikre og forbedre naturtilstanden samt bevidstgøre de kulturhistoriske værdier omkring Frederik VIIs kanal. Udover hegning og dertil hørende afgræsning, arbejdes der også med formidling, når dyrene føres over en renoveret drejebro ud på de mest utilgængelige arealer.

Projektet bygger på åbenhed, frivillighed og fællesskab, hvilket giver projektet optimale realiseringsmuligheder.

Aage V. Jensen Naturfond, Vesthimmerlands Kommune samt Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet.

 

 

 

        

 

 

 

 
 

 

 

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S