Forebyggelse og bekæmpelse af invasive arter i Mariagerfjord Kommune

Projektet vil vurdere og prioritere plantearter og geografi i forhold til indsatsen med at bekæmpe og forebygge invasive plantearters fremmarch i Villestrup ådal, Stubberup Bæk og Lundgård Bæk samt et område i Hobro Vesterfjord.

Kæmpe-Bjørneklo er sammen med rynket rose og glansbladet hæg nogle af de invasive arter, der  spreder sig i kommunen. Eksempelvis har Kæmpe-Bjørneklo invaderet mange ådale, hvor frø spredes nemt med vandet. Meget af ådalenes og andre naturområders naturindhold er truet fordi kæmpe-bjørnekloen udkonkurrerer naturligt forekommende karakterarter som gøgeurt mfl.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet.

   
   

 

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S