Afgræsning ved Storbjerg, Volsted

Ansøgning om tilskud til etablering af græsningsselskab.

Ansøgning om støtte til etablering af græsningsselskab i forbindelse med beskyttelse af natur og miljø omkring Storbjerg ved Volsted. Området består af hede, enge og overdrev, som i dag trues af tilgroning. Græsningsselskabet skal medvirke til en gunstig bevaringsstatus for rigkær, tør hede og kalkoverdrev. Projektet bygger på åbenhed, frivillighed og fællesskab, hvilket giver projektet optimale realiseringsmuligheder.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet

 

   
   

 

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S