Afgræsning ved Klepholm, Støvring

Projektet omhandler hegning og afgræsning af 80 ha fordelt på 12 lodsejere. Hele arealet er §3 natur og ca. 2 ha er registreret NATURA 2000 habitat naturtyper, klassificeret som værende i ugunstig tilstand. Derudover er området registreret som potentielt levested for en lang række arter f.eks. odder, stor vandsalamander, bred vandkalv, kildevælds- og vindelsnegl osv. Udover hegning og afgræsning omhandler projektet også sikring af adgang til naturen.

Aage V. Jensen Naturfond samt Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet

   
   


 

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S