Simested Å

Planlægningsprojekt i habitatområdet Simested Ådal mellem Aalestrup og Hjarbæk Fjord. Området rummer mange natur- og landskabelige værdier, som i dag trues af markant tilgroning. Simested Å er 50 km lang og ådalen omfatter både større og mindre lodder. Målet er at inddrage, hjælpe og motivere interesserede lodsejere til at komme over barrierer for at afgræsse ådalen. Det drejer sig dels om praktiske spørgsmål til afgræsning af periodevise våde arealer, valg af dyrerace, samarbejde om samling af mindre lodder i større rationelle hegn, mulighed for tilskud mv.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri,NaturErhvervstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet.

   
   

 

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S