Sønderup Å

Projektet indeholder planlægning og facilitering af naturpleje med særlig fokus på afgræsning i Sønderup ådal.  Sønderup Ådal rummer mange natur- og kulturhistoriske værdier og er en naturperle i Himmerland. Ådalen er imidlertid truet af tilgroning. Ud over hegning og dertil hørende afgræsning arbejdes der også med tilskudssøgning og informering om Natura 2000 udpegningerne i området.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet.

   
   

 

 

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S